Infinitt Ophtalmology
Infinitt Ophtalmology یک راهکار اختصاصی اطلاعات چشم پزشکی می باشد. این ماژول امکان پردازش و مدیریت دیجیتال تصاویر ثبت شده چشم پزشکی را جهت بهبود در تشخیص و درمان فراهم می سازد.

اطلاعات بیشتر...
با ما همراه باشید در