Stock Image
آخرین بروزرسانی یکشنبه 16 مهره 1396ادامه مطلب>>Stock Image
آخرین بروزرسانی جمعه 20 آذر 1394

دستیابی سیستم های RF شرکت شیمادزو به بالاترین رتبه میزان رضایتمندی کاربران فلوروسکوپی

درتحقیقات Q2 2015 شرکت MD Buyline سیستم های RF شرکت شیمادزو بالاترین رتبه میزان رضایتمندی کاربران فلوروسکوپی را در ایالات متحده آمریکا بدست آورده اند. از سیستم های RF شرکت شیمادزو بیش 4000واحد در جهان فروخته شده است. ادامه مطلب>>


با ما همراه باشید در