يكي از محاسن خريد تجهيزات پزشكي شيمادزو از شركت شيما پرتو ،بحث نصب و راه اندازي و تهيه مقدمات عملياتي كردن واحد تصوير برداري مركز درماني است.قبل از تحويل دستگاه به واحد درماني توسط واحد فروش ، واحد فني شركت وارد عمل شده و به جهت بررسي امكانات نصب كارشناسان خود را به محل اعزام و پس از بازديد، شرايط و الزامات نصب به خريدار اعلام ميشود.پس از اتمام مراحل نصب و اعلام آمادگي مركز درماني مهندسين شيماپرتو كه دوره هاي نصب و راه اندازي خود را در مركز آموزش شيمادزو در ژاپن ديده اند در محل مورد نظر مشتري اقدام به نصب ، راه اندازي دستگاهها نموده و آموزش های لازم را به کارکنان مربوطه ارایه می نمایند. در اين مرحله دستگاه در حالت عملياتي به كاربران آموزش داده تحويل داده خواهد شد.

تذکر: 
گارانتی محصولات شیمادزو تنها در صورت نصب توسط شيما پرتو معتبر بوده و سایر موارد نصب از نظر شیمادزو معتبر نبوده و شامل خدمات گارانتی نمی شود.


با ما همراه باشید در