شرکت شیماپرتو بعد از نصب دستگاه، خدمات آموزش کاربری را به اپراتور ارائه می­دهد و طی آموزش، اپراتور با اجزای دستگاه آشنایی پیدا می­کند و خطاهای مهم دستگاه به منظور تسهیل ارتباط اپراتور با مهندسین فنی هنگام بروز مشکل معرفی می­شود.

با ما همراه باشید در