Stock Image
آخرین بروزرسانی یکشنبه 03 دی 1396

اولین همایش مسئولین فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی- ۲۷ آذر ۱۳۹۶

مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی در اولین همایش مسئولین فنی تجهیزات پزشکی کشور خبر داد: استقرار نظام تفویض مسئولیت، رتبه بندی و بازآموزی، سه برنامه اصلی اداره کل تجهیزات پزشکی برای مسئولین فنی ادامه مطلب>>Stock Image
آخرین بروزرسانی یکشنبه 03 دی 1396ادامه مطلب>>


با ما همراه باشید در