شرکت شیماپرتو به عنوان یکی از شرکت­هاي با سابقه فعال در زمینه تولید، فروش وارائه خدمات پس­از فروش تجهیزات تصویربرداري پزشکی و محصولات انفورماتیک پزشکی جهت افزایش رضایت­مندي مشتریان و پرسنل، افزایش بهره وري و توسعه فعالیت­هاي خود از نظر کمی و کیفی مصمم است تا شاخص­هاي زیر را سرلوحه اهداف خود قرار دهد :
تأمین مستمر رضایت مشتریان از طریق ارتقای کیفیت خدمات شرکت در کلیه زمینه ­ها
توسعه کیفی منابع انسانی از طریق افزایش رضایتمندی آنان،
ایجاد سازمان یادگیرنده و مشارکت آنان در بهبود کیفی
توسعه زیرساخت ­ها در راستای بهبود فرایندها،
یکپارچه­ سازی سیستم سازمانی و افزایش بهره­ وری ارتقا توانمندی های سازمانی با توسعه فعالیت ها به لحاظ کیفی و کمی

  مدیریت، معاونین و سرپرست­ بخش­هاي مختلف شرکت با امضاء این خط مشی خود وپرسنل تحت کنترل خود را ملزم به رعایت کلیه قوانین و الزامات مربوط به دایرکتیو 93/42/EEC  و استانداردهاي 13485 ، 9001 دانسته و در جهت استقرار و بهبود مستمر آنها تلاش می نمایند
با ما همراه باشید در