Infinitt Mammo
Infinitt Mammo Pacs یک راهکار اختصاصی طراحی شده برای تصویر برداری تشخیصی از BREASTمی باشد که قدرت بالای به کارگیری اطلاعات در حجم زیاد را دارد . کیفیت بالای تصاویر و ابزار Viewing اختصاصی سبب افزایش اطمینان در صحت تشخیص تصاویر می گردد.


اطلاعات بیشتر...
با ما همراه باشید در