Xelis 3D
Xelis 3D یک راهکار عمومی 3D است که امکان مشاهده تصاویر سه بعدی با سرعت Load بالا را دارد.
 Xelis 3D دارای عملکرد تشخیصی مفید و موثر برای جستجوی ضایعات در تمام فیلدهای تشخیصی می باشد .همچنین دارای امکان پردازش ثانویه تصاویر آنژیوگرافی ، برونکوسکوپی ، گاستروسکوپی ، ونوگرافی و........ می باشد. این نرم افزار دارای ابزارهایی مانند حذف اتوماتیک استخوان ، آنالیز عروق و ..... است .


اطلاعات بیشتر...
با ما همراه باشید در