دستیابی سیستم های RF شرکت شیمادزو به بالاترین رتبه میزان رضایتمندی کاربران فلوروسکوپی
جمعه 20 آذر 1394
از سیستم های RF شرکت شیمادزو بیش 4000واحد در جهان فروخته شده است.
درتحقیقات Q2 2015 شرکت MD Buyline سیستم های RF شرکت شیمادزو بالاترین رتبه میزان رضایتمندی کاربران فلوروسکوپی را در ایالات متحده آمریکا بدست آورده اند.
دستیابی به رتبه اول در این ارزیابی نه تنها با عملکرد این محصول بلکه همراه با انجام صحیح و باکیفیت نصب و راه اندازی ، نگهداری، آموزش و کلیه فعالیت های حمایتی از مشتریان  بدست آمده است.

MD Buyline شرکتی تحقیقاتی در زمینه مراقبت های بهداشتی است ، این شرکت با انجام بررسی های مختلف به صورت سه ماه یکبار , اطلاعات بدست آمده را در اختیار بیمارستان های ایالات متحده قرار میدهد.

با ما همراه باشید در