رونمائی از اولین دستگاه رادیولوژی دیجیتال تولید مسقل داخلی توسط وزیر محترم بهداشت و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری
سه شنبه 11 تیر 1398
با ما همراه باشید در