60 امين سالگرد نصب تخت هاي ريموت كنترل فلوروسكوپي با هدف كاهش دوز اشعه دريافتي كاربران توسط كمپاني Shimadzu ژاپن
یکشنبه 21 دی 1399
با ما همراه باشید در