Xelis Perfusion
Xelis Perfusion ، یک راهکار اختصاصی است که جریان خون در مغز را اندازه گیری کرده و به تصویر میکشد. Xelis Perfusion ازیک color map قابل اطمینان با کنتراست بالا با نتایج کمی متناسب با CBV ، CBF ،MTT ،TTP پشتیبانی می کند.

اطلاعات بیشتر...
با ما همراه باشید در