Xelis Fusion
Xelis Fusion این امکان را به شما می دهد تا Study های چند مدالیتی را با هم ادغام نموده و امکان مشاهده سه بعدی تصاویر ادغام شده و اجرای آنالیز کمی با سرعت و دقت بالا را فراهم می سازد.

اطلاعات بیشتر...
با ما همراه باشید در