اولین همایش مسئولین فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی- ۲۷ آذر ۱۳۹۶
یکشنبه 03 دی 1396
✍️ مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی در اولین همایش مسئولین فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی که با همکاری انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، بیان کرد:

✅  بیش از ۵ هزار مسئول فنی تجهیزات پزشکی در کشور آموزش دیده و ریجستر شده اند و این نیروی انسانی مسئولین فنی، یک سرمایه فنی و بزرگ برای نظام سلامت کشور هستند.
✅ اداره کل تجهیزات پزشکی پشتیبان مسئولین فنی به منظور ارتقاء سلامت جامعه می باشد.
✅کلیه فرآیندهای ثبت نام، احراز صلاحیت، رتبه بندی مسئولین فنی از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی به انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی طی یک ماه آینده تفویض و واگذار می شود.
✅انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی با هماهنگی اداره کل تجهیزات پزشکی پورتال مسئولین فنی را طراحی و پیاده سازی کرده است و در این جلسه از این پورتال رونمایی می شود.
✅فرآیند ثبت نام و احراز صلاحیت مسئولین فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی از سامانه های اداره کل و سامانه TTAC سازمان به این پورتال منتقل می شود و اطلاعات نهایی و تایید شده از طریق وب سرویس در اختیار اداره کل و دیگر سامانه ها قرار می گیرد.
✅نظام رتبه بندی و بازآموزی مسئولین فنی با توجه به سوابق و مدارک آنها از سوی انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی با نظارت اداره کل تجهیزات پزشکی طراحی و در پورتال بصورت الکترونیکی پیاده سازی خواهد شد.
✅پیش نویس دستورالعمل رتبه بندی مسئولین فنی طی هفته آتی بر روی وب سایت اداره کل و انجمن قرار می گیرد و کلیه افراد می توانند نظر خود را به اداره کل و انجمن اعلام نمایند.
✅در نظر است بزودی مسئولیت بخشی از تاییدهای مجوزها و ثبت تجهیزات پزشکی کلاس خطر پایین به مسئولین فنی تفویض شود.
✅مسئولین فنی می بایست حضور دائم در شرکتها داشته باشند و نظام تعیین حقوق آنها از سوی انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی طراحی شده که پس از بررسی به شرکتها ابلاغ خواهد شد.
✅استقرار نظام تفویض مسئولیت، رتبه بندی و بازآموزی، سه برنامه اصلی اداره کل تجهیزات پزشکی برای مسئولین فنی در سال ۱۳۹۶ است که از طریق انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی با نظارت عالیه اداره کل انجام خواهد شد.

با ما همراه باشید در