اخذ مجوز از سازمان انرژی اتمی برای ارتقاء دستگاه های پرتو تشخیصی
چهارشنبه 14 آذر 1397


شرکت شیماپرتو در سال 1397، موفق به اخذ مجوز از سازمان انرژی اتمی جهت ارتقا دستگاه های رادیولوژی ثابت و موبایل آنالوگ شیمادزو ژاپن به دیجیتال گردید.

با ما همراه باشید در