اخذ گواهینامه
ISO 9001:2015/
ISO 13485:2016/
ISO 10002:2014
دوشنبه 21 اسفند 1396


شرکت شیماپرتو در سال 1396 موفق به اخذ گواهینامه های زیر از شرکت QS گردید .

ISO 9001:2015  (استاندارد سیستم مدیریت کیفیت )

ISO 1345:2016  (استاندارد سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی )

ISO 10002:2014 (استاندارد رسیدگی به شکایت مشتریان )
با ما همراه باشید در